eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Statystyka Po Ludzku


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Statystyka Po Ludzku"* WSTĘP
* 1. CHARAKTERYSTYKA ETAPÓW BADANIA STATYSTYCZNEGO
* 1.1. Przygotowanie badania
* 1.1.1. Ustalenie celu badania statystycznego
* 1.1.2. Określenie przedmiotu badania
* 1.1.3. Wybór metody badania statystycznego
* 1.2. Obserwacja statystyczna
* 1.2.1. Gromadzenie informacji ze źródeł pierwotnych
* 1.2.2. Kontrola zebranych danych
* 1.3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego
* 1.3.1. Grupowanie i zliczanie danych
* 1.3.2. Prezentacja materiału statystycznego
* 1.4. Analiza statystyczna
* 1.5. Trening i ewaluacja
* 2. OPIS STATYSTYCZNY
* 2.1. Opis struktury zbiorowości
* 2.1.1. Miary natężenia i struktury
* 2.1.2. Miary położenia
* 2.1.3. Miary dyspersji
* 2.1.4. Miary asymetrii
* 2.1.5. Miary koncentracji
* 2.1.6. Trening i ewaluacja
* 2.2. Analiza współzależności
* 2.2.1. Miary korelacji
* 2.2.2. Analiza regresji
* 2.2.3. Trening i ewaluacja
* 2.3. Analiza dynamiki
* 2.3.1. Wybrane modele tendencji rozwojowej
* 2.3.2. Analiza sezonowości
* 2.3.3. Indeksy indywidualne i agregatowe
* 2.3.4. Trening i ewaluacja
* 3. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
* 3.1. Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa
* 3.2. Charakterystyka wybranych rozkładów prawdopodobieństwa
* 3.2.1. Rozkład dwumianowy
* 3.2.2. Rozkład Poissona
* 3.2.3. Rozkład hipergeometryczny
* 3.2.4. Rozkład jednostajny
* 3.2.5. Rozkład normalny
* 3.2.6. Rozkład t-Studenta
* 3.2.7. Rozkład chi-kwadrat
* 3.2.8. Rozkład F
* 3.2.9. Twierdzenia graniczne
* 3.3. Dobór próby
* 3.4. Estymacja przedziałowa
* 3.4.1. Przedział ufności dla wartości przeciętnej
* 3.4.2. Przedział ufności dla frakcji
* 3.4.3. Przedział ufności dla odchylenia standardowego
* 3.5. Weryfikacja hipotez statystycznych
* 3.5.1. Wybrane hipotezy parametryczne
* 3.5.2. Wybrane hipotezy nieparametryczne
* 3.6. Trening i ewaluacja
* TABLICE STATYSTYCZNE
* Tablice rozkładu Poissona
* Dystrybuanta rozkładu normalnego
* Tablice rozkładu t-Studenta
* Tablice rozkładu chi-kwadrat
* BIBLIOGRAFIA
* Literatura
* Inne źródła
* SPIS TABEL
* SPIS RYSUNKÓW


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Statystyka Po Ludzku  Paweł Tatarzycki

Statystyka Po Ludzku

» Ilość stron: 397
» Format publikacji: PDF
Cena:   19,90 zł
» Pozostałe ebooki