eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Pułapki I Ciekawostki Języka Niemieckiego


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Pułapki I Ciekawostki Języka Niemieckiego"* WSTĘP
* I. GRAMATYKA
* 1.1. Co wybrać „allein” czy „alleine”?
* 1.2. Co wybrać: „Ich brauche den Satz aufzuschreiben”
* 1.3. „Als” i co dalej?
* 1.4. „Der Soldat wurde durch einen Schuss getroffen” - czy aby na pewno?
* 1.5. „Ich lauf in die Schule ...” - dlaczego nie „ich laufe ...”?
* 1.6. „Ich habe gerade ein Cola getrunken” - a nie „eine Cola”?
* 1.7. Tworzenie strony biernej nie tylko z „werden”
* 1.8. Czy „heißen” może znaczyć jeszcze coś innego?
* 1.9 „Brauchen” nie zawsze wymaga „zu”
* 1.10. Dodatkowe „–e” w trybie rozkazującym
* 1.11. Tryb rozkazujący – inaczej
* 1.12. „Niemand” nieodmienne...?
* 1.13. Ach, te zdrobnienia!
* 1.14. Kiedy nie odmieniamy przymiotników w roli przydawki?
* 1.15. Zaimki dzierżawcze inaczej
* 1.16. Kiedy używać imion własnych z rodzajnikiem?
* 1.17. Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym nie taka prosta!
* 1.18. Czy zawsze musi być podmiot?
* 1.19. Stawianie bezokolicznika bez „zu” po „haben” i nie tylko!
* 1.20. Czy „müssen” znaczy zawsze „musieć”?
* 1.21. Wyrażanie przeszłości za pomocą czasu Präsens?
* 1.22. Czy można stosować Perfekt do wyrażania przyszłości?
* 1.23. Czy po „gehen” i „bleiben” stawia się bezokolicznik poprzedzony partykułą „zu”?
* 1.24. „Komm du zu mir!” – Czy nie dziwne?
* 1.25. „Ich habe das Brett durchgebohrt” czy „Ich habe das Brett durchbohrt”?
* 1.26. Tworzenie form żeńskich nie takie proste!
* 1.27. Niezwykła odmiana „Jesus Christus”!
* 1.28. „Man” i „frau”
* 1.29. „Weil” i szyk prosty?
* 1.30. „Trüb” czy „trübe”?
* 1.31. Odmiana liczebników głównych
* 1.32. Odmiana rzeczowników oznaczających ilość lub miarę
* 1.33. Miejsce „bitte” w zdaniu
* 1.34. Miejsce w zdaniu rzeczowników w stosunku do orzecznika
* 1.35. Zdania przyzwalające inaczej
* 1.36 .Interfiks łączący –s-
* 1.37. „Der Hund hat mir” czy „mich in die Hand gebissen”?
* 1.38. Dwa razy dopełniacz
* 1.39 Nie wszędzie przysłówek zaimkowy!
* 1.40. Liczebnik ein - nie zawsze zgodny z rodzajem rzeczownika
* 1.41. „Besser wie heute....”?
* II. PISOWNIA
* 2.1.Użycie przecinka a also
* 2.2.Pisownia nazw ulic
* 2.3. „Mir geht’s gut” czy „Mir gehts gut”?
* 2.4. „Ein viertel Kilo” czy może „ein Viertelkilo” ?
* 2.5. „Beim sauber Machen” czy „beim Saubermachen”?
* 2.6. „Die Mickiewiczausgabe” czy może „die Mickiewicz-Ausgabe”?
* 2.7. Listy..., ach te listy!
* 2.8. „Abends” czy „abends”?
* 2.9. „Ein bisschen” czy może „ein Bisschen”?
* 2.10. Czy można pisać przymiotniki dużą literą?
* 2.11. Ach ten stopień najwyższy!
* 2.12. „Ein durcheinander” czy „ein Durcheinander”?
* 2.13. Czy zawsze na końcu zdania oznajmującego stawia się kropkę?
* 2.14. Użycie przecinka pomiędzy przymiotnikami
* 2.15. „Und” i ten przecinek!
* 2.16. Użycie przecinka w konstrukcjach bezokolicznikowych
* 2.17. Czy zawsze na końcu zdania rozkazującego postawić należy wykrzyknik?
* 2.18. „Amen” piszemy dużą czy małą literą?
* 2.19. „Eh” czy „eh‘”?
* 2.20. „Extra” z przymiotnikiem piszemy łącznie czy oddzielnie?
* 2.21. „Sobald” czy „so bald”?
* 2.22. „Soviel” czy „so viel”?
* 2.23. „Der Tip” już nie „der Tip”
* III. WYRAZY BLISKOZNACZNE
* 3.1. Co wybrać: „abgewöhnen” czy „entwöhnen”?
* 3.2. Co wybrać: „montags” czy „am Montag” ?
* 3.3. Co wybrać „gesinnt” czy „gesonnen”?
* 3.4. Co wybrać: „gespenstig” czy „gespenstisch”?
* 3.5. „Abnorm”, „abnormal”, „anomal” czy „anormal”?
* 3.6. „Achten” i „beachten”
* 3.7. „Altväterisch” i „altväterlich”
* 3.8. Czy forma „andererseits” jest poprawna?
* 3.9. „Apartment” czy „Appartement”?
* 3.10. „Bayerisch”, „bayrisch” czy „bairisch”?
* 3.11. Czy jest jakaś różnica pomiędzy „bedeutend” i „bedeutsam”?
* 3.12. „Begegnen” czy „treffen”?
* 3.13. „Berichten jemanden” czy „berichten jemandem”?
* 3.14. Co wybrać: „behindern”, „hindern” czy „verhindern”?
* 3.15. Czy „beleuchten” znaczy to samo, co „erleuchten”?
* 3.16. Jaka jest różnica pomiędzy: „benutzen”, „gebrauchen” i „verwenden”?
* 3.17. „Zweifeln” czy „bezweifeln”?
* 3.18. „Deinetwegen” - i wszystko przez ciebie!
* 3.19. Czy „derer” i „deren” to to samo?
* 3.20. „Deutschsprachig” i „deutschsprachlich”
* 3.21. „Dursten” i „dürsten”
* 3.22. „Erfordern” i „fordern”
* 3.23. „Fassbar” i „fasslich”
* 3.24. „Geistig” i „geistlich”
* 3.25. „Landmann” czy „Landsmann”?
* 3.26. „Langweile” czy „Langeweile”?
* 3.27. „Miene” i „Mine”
* 3.28. „Numerale” i „Numerus”
* 3.29. „Ostern ist...” czy „Ostern sind ...”?
* 3.30. „Personal” i „personell”
* 3.31. „Rational” i „rationell”
* 3.32. „Regelmäßig” i „regelgemäß”
* 3.33. „Schreck” i „Schrecken”
* 3.34. „Unvergleichbar” i „unvergleichlich”
* 3.35. „Wie alt bist du?” – inaczej!
* 3.36. „Email” to nie koniecznie e-mail
* 3.37. Ach, te powody!
* IV. BIBLIOGRAFIA


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Pułapki I Ciekawostki Języka Niemieckiego  Stanisław Karszyń

Pułapki I Ciekawostki Języka Niemieckiego

» Ilość stron: 71
» Format publikacji: PDF
Cena:   14,97 zł
» Pozostałe ebooki