eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Umysł Lidera


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Umysł Lidera"* WSTĘP
* CZĘŚĆ PIERWSZA
* LIDER
* Sylwetka lidera
* Funkcje lidera
* Kształtowanie liderów
* Cechy lidera
* Poczucie własnej wartości
* Proaktywność
* Samodzielność
* Pozytywne myślenie
* Współzależność
* Spójność wewnętrzna
* Poczucie obfitości
* Umiejętność tworzenia wizji
* Zdolność i wola ciągłego uczenia się
* Intuicja
* A co z kompetencjami zawodowymi?
* Prawa półkula menedżera
* Różnice w działaniu lewej i prawej półkuli mózgu
* Inteligencja emocjonalna
* Początek trzeciego tysiąclecia
* Potrzeba twórczego myślenia
* Rozwijanie prawej półkuli
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* KONTEKST LIDERA
* Czynniki wpływające na ludzi sprawujących funkcje kierownicze
* Czynniki fizyczne i biologiczne
* Czynniki psychologiczne
* Czynniki społeczne i polityczne
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* KIEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
* Kierowanie a zarządzanie
* Nauka kierowania
* Kierowanie zgodnie z wartościami
* Kultura przedsiębiorstwa
* Misja przedsiębiorstwa
* Tworzenie misji przedsiębiorstwa
* Błędy racjonalnego zarządzania
* Czynniki zapewniające sukces przedsiębiorstwa
* Kultura przedsiębiorstwa w Polsce
* Zmiany
* Czynniki powodujące lęk przed zmianami
* Rola lidera w stymulowaniu zmian
* Etapy przeprowadzania zmian
* Praktyka wprowadzania zmian
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* CZĘŚĆ DRUGA
* CZŁOWIEK I PRACA
* Od zarządzania naukowego do zarządzania w nowym wieku
* Zarządzanie naukowe
* Zarządzanie z udziałem psychologii
* Proca Hertzberga
* Teoria X
* Teoria Y
* Współczesna wiedza o człowieku i jej wpływ na teorie zarządzania
* Teoria Z
* O potrzebie działania w myśl spójnej koncepcji
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* ZNAJOMOŚĆ LUDZI
* To, co nas łączy
* Te same potrzeby, różne wartości
* Skąd się bierze wiedza o ludziach
* Samopoznanie
* Studiowanie przedmiotu
* Słuchanie i obserwowanie
* Słuchanie empatyczne
* Jak rozmawiać
* Pomoc w zdobywaniu wiedzy o ludziach
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
* Curriculum vitae i wstępna rozmowa
* Warunki i technika wstępnej rozmowy
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* TWORZENIE WŁAŚCIWEJ ATMOSFERY PRACY
* Informacja w miejscu pracy
* Narada – szczególna forma komunikacji
* Garść wiadomości przydatnych przy przygotowywaniu i prowadzeniu narad
* Czas trwania
* Pora dnia
* Plan
* Uczestnicy
* Prowadzenie
* Najczęstsze przyczyny złej komunikacji
* Brak odpowiednich fizycznych warunków do skutecznego porozumiewania się
* Brak potrzeby komunikacji
* Nastawienie na przekazywanie, a nie na przyjmowanie informacji
* Przekazywanie sprzecznych informacji
* Tylko wygrana-wygrana
* Potrzeba przynależności
* Poczucie bezpieczeństwa
* Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
* Warunki pracy
* Motywowanie do pracy i współpracy
* Poczucie sukcesu
* Poczucie znaczenia i uznania
* Praca mająca znaczenie
* Powierzanie odpowiedzialności
* Gratyfikacyjna rola pieniędzy
* Wzbudzanie entuzjazmu
* Związki zawodowe
* Punkty sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* LIDER W DZIAŁANIU
* Przesunięcie paradygmatu
* Nowy stosunek do pracy i działania
* Pracę trzeba lubić
* Odmitologizowany Zachód
* A właśnie, że można
* Podświadomość – partner w biznesie
* Świadome wykorzystywanie podświadomości
* Burza mózgów
* Wizualizacja
* Uczenie przyspieszone
* Rozwijanie intuicji
* Programowanie siebie i innych
* Zarządzanie sobą w czasie
* Nie ile, ale co
* Ważne czy pilne
* Życie zawodowe i prywatne
* Powierzanie pracy innym
* Praca w kręgu wpływu
* Całościowa troska o swoje istnienie
* Tworzenie biologicznych podstaw skutecznego działania
* Wykorzystywanie potencjału intelektualnego
* Troska o życie emocjonalne
* Coś dla duszy
* Kartka z terminarza
* Pytania sprawdzające przyswojoną wiedzę i jej praktyczne wykorzystanie
* ZAKOŃCZENIE


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Umysł Lidera  Iwona Majewska-Opiełka

Umysł Lidera

» Ilość stron: 360
» Format publikacji: PDF
Cena:   21,90 zł
» Pozostałe ebooki