eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Wzory Pism Pracownika Kierowane Do Pracodawcy


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Wzory Pism Pracownika Kierowane Do Pracodawcy"* 1. URLOPY
* 1.1. Wniosek o urlop wypoczynkowy
* 1.2. Wniosek o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzynskim
* 1.3. Wniosek o urlop bezpłatny
* 1.4. Wniosek o urlop okolicznościowy
* 2. CZAS PRACY
* 2.1. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
* 2.2. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
* 2.3. Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
* 3. WYNAGRODZENIA
* 3.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
* 3.2. Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto
* 3.3. Zgoda na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
* 4. UPRAWNIENIA ZWIYZANE Z RODZICIELSTWEM
* 4.1. Oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z przysługujących uprawnień
* 4.2. Wniosek o urlop macierzyński / urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
* 4.3. Wniosek o urlop wychowawczy
* 4.4. Oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o zamiarze lub braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego
* 4.5. Zawiadomienie o rezygnacji z urlopu wychowawczego
* 4.6. Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy
* 4.7. Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią
* 5. ZWOLNIENIE Z PRACY
* 5.1. Oferta rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
* 5.2. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
* 5.3. Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy
* 5.4. Wniosek o zgode na cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
* 5.5. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
* 5.6. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
* 6. POZOSTALE PISMA
* 6.1. Sprzeciw od zastosowania kary porządkowej
* 6.2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek wystepujących zagrożeń


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Wzory Pism Pracownika Kierowane Do Pracodawcy  Agata Gronowicz i Bożena Lenart

Wzory Pism Pracownika Kierowane Do Pracodawcy

» Ilość stron: 27
» Format publikacji: PDF
Cena:   30,50 zł
» Pozostałe ebooki