eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Urlop Wypoczynkowy Pracownika


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Urlop Wypoczynkowy Pracownika"* I. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
* II. Prawo do urlopu wypoczynkowego
* 1. Kiedy nie można udzielić urlopu
* 2. Niewykorzystanie urlopu
* III. Pierwszy urlop w życiu
* IV. Nabycie prawa do kolejnego urlopu
* 1. Prawo do urlopu w dodatkowym miejscu pracy
* V. Wymiar urlopu wypoczynkowego
* 1. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
* 2. Godzinowe rozliczanie urlopu
* 3. Zwiększony wymiar urlopu
* 4. Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące wymiar urlopu
* 5. Okresy nauki wpływające na wymiar urlopu
* 6. Proporcjonalny wymiar urlopu
* a) Określenie podstawy naliczania urlopu
* b) Ustalenie wymiaru urlopu
* 7. Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu
* 8. Wpływ urlopu uzupełniającego na urlop w wymiarze proporcjonalnym
* 9. Podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający
* VI. Urlop pracowników sezonowych
* VII. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
* 1. Termin udzielenia urlopu
* 2. Podział urlopu na części
* 3. Ustalenie planu urlopów
* 4. Ustalenie urlopu po porozumieniu z pracownikiem
* 5. Urlop wypoczynkowy na żądanie
* 6. Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
* 7. Konsekwencje jednostronnego wyznaczenia urlopu
* 8. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
* 9. Przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu
* 10. Obowiązkowe przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu
* 11. Niemożność wykorzystania rozpoczętego urlopu
* 12. Odwołanie pracownika z urlopu
* 13. Koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem
* 14. Przedawnienie prawa do urlopu
* VIII. Wynagrodzenie za okres urlopu
* 1. Ustalenie składników wynagrodzenia
* 2. Modyfikacja podstawy wynagrodzenia urlopowego
* 3. Obliczenie wynagrodzenia urlopowego
* IX. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
* 1. Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop
* a) Ustalenie podstawy naliczenia ekwiwalentu
* b) Ustalenie współczynnika
* c) Obliczanie ekwiwalentu
* X. Wzory pism i dokumentów
* 1. Wniosek o urlop wypoczynkowy
* 2. Wniosek o urlop wypoczynkowy – urlop na żądanie
* 3. Plan urlopów
* 4. Wniosek o odwołanie z urlopu
* 5. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
* 6. Pismo pracownika o przesunięciu terminu urlopu
* 7. Wniosek pracodawcy o przesunięciu urlopu
* 8. Wniosek pracownika o udzielenie w terminie późniejszym niewykorzystanej części urlopu
* XI. Podstawy prawne


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Urlop Wypoczynkowy Pracownika  Przemysław Ciszek

Urlop Wypoczynkowy Pracownika

» Ilość stron: 67
» Format publikacji: PDF
Cena:   54,90 zł
» Pozostałe ebooki