eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Skuteczny Wniosek, Czyli Jak Wydoić Unijną Krowę


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Skuteczny Wniosek, Czyli Jak Wydoić Unijną Krowę"# Wstęp
# Priorytety, źródła finansowania i instytucje odpowiedzialne dla
# poszczególnych Programów Operacyjnych
# Rozdział 1. Objaśnienie pojęć
# Rozdział 2. Formularz wniosku, czyli miliony tabelek
# Przykładowy wniosek
# Cechy dobrego wniosku i projektu
# Część A
# Część B
# Część C
# Część D
# Część E
# Oświadczenia
# Najczęściej popełniane we wniosku błędy
# Rozdział 3. Część z cyframi, czyli finanse „na golaska”
# Rozdział 4. Repetitio est mater studiorum
# Status projektu
# Programowanie wydatkowania pieniędzy UE z funduszy strukturalnych
# i Funduszu Spójności
# Źródła finansowania projektu
# Całkowity koszt realizacji projektu (PLN)
# Planowane wydatki w ramach projektu, według podziału na kategorie
# wydatków
# Harmonogram realizacji projektu
# Trwałość projektu
# Doświadczenie projektodawcy w zakresie wdrażania projektów w ciągu
# ostatnich 5 lat z wykorzystaniem zagranicznych środków pomocowych
# Pomoc uzyskana przez Wnioskodawcę w Polsce
# Promocja obiektu
# Przygotuj się dobrze!
# 10 zasad dla dobrego przyjęcia Twojego wniosku
# Rozdział 5. Pasmanteria, czyli różne niezbędne dodatki
# Biznesplan — przykładowy spis treści
# Słownik pojęć do Regionalnych Programów Operacyjnych
# Kategorie interwencji funduszy strukturalnych na lata 2007–2013
# Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów
# Kodyfikacja według form finansowania
# Kodyfikacja według wymiaru terytorialnego
# Kodyfikacja według dziedzin gospodarki
# Kodyfikacja według wymiaru lokalizacji
# Kody interwencji dla obszarów wiejskich
# Dane teleadresowe
# Dane teleadresowe Instytucji Zarządzających RPO
# (Regionalnymi Programami Operacyjnymi)
# Wzór matrycy logicznej projektu
# Rozdział 6. Indeks
# Rozdział 7. Bibliografia


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Skuteczny Wniosek, Czyli Jak Wydoić Unijną Krowę  Anna Szymańska

Skuteczny Wniosek, Czyli Jak Wydoić Unijną Krowę

» Ilość stron: 251
» Format publikacji: PDF
Cena:   29,90 zł
» Pozostałe ebooki