eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Skuteczne Prezentacje Biznesowe


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Skuteczne Prezentacje Biznesowe"* ROZDZIAŁ 1: WSTĘP
* Ustalenia terminologiczne
* Co to znaczy „prezentacja biznesowa”?
* Prezentacje ukierunkowane na przekaz informacji
* Prezentacje ukierunkowane na kształtowanie umiejętności
* Prezentacje ukierunkowane na sprzedaż
* Co to znaczy „grupowa prezentacja sprzedażowa”?
* Założenia grupowych prezentacji sprzedażowych
* Założenie 1
* Założenie 2
* Założenie 3
* Założenie 4
* Założenie 5
* Założenie 6
* Założenie 7
* Założenie 8
* Założenie 9
* Założenie 10
* Założenie 11
* Założenie 12
* Założenie 13
* Założenie 14
* Założenie 15
* Porywająca prezentacja zakończona — i co dalej?
* ROZDZIAŁ 2: ZASADY I METODY PREZENTACJI BIZNESOWYCH
* Kanony publicznego zabierania głosu
* Główne zasady sztuki retorycznej
* Zasady nauczania — uczenia się
* Zasada poglądowości
* Zasada wiązania teorii z praktyką
* Zasada całości
* Zasada świadomego i aktywnego udziału uczestników prezentacji w procesie
nauczania — uczenia się
* Zasada przystępności
* Zasada systematyczności i logicznej kolejności w nauczaniu — uczeniu się
* Zasada trwałości wyników nauczania — uczenia się
* Zasada indywidualizacji w nauczaniu — uczeniu się
* Zasady sprzedaży
* Zasada postrzegania
* Zasada więzi
* Zasada żądzy bycia ważnym
* Zasada planowania z wyprzedzeniem
* Zasada nieograniczonych możliwości
* Zasada stosowności pytań
* Zasada Francisa Bacona
* Zasada jakości pytań
* Zasada diagnozy potrzeb klienta
* Zasada zaufania
* Zasada przyjaźni
* Zasada potrzeby
* Zasada zaangażowania klienta
* Zasada optymizmu pedagogicznego dla sprzedawców
* Zasada wiarygodności Elana
* Zasada problemów
* Zasada bezpieczeństwa
* Zasada ryzyka
* Zasada oczekiwania
* Zasada sprzedaży
* Zasada „siewu i plonu”
* Zasada obiekcji
* Psychologiczne zasady skutecznej prezentacji
* Informacje podane na początku i końcu
* Informacje podane w niezwykły sposób
* Wizualizacja
* Łączenie
* Powtarzanie
* Świadoma aktywność
* Entuzjazm
* Właściwa atmosfera
* Metody nauczania — uczenia się
* ROZDZIAŁ 3: SUKCES TO CELE
* Myślenie ukierunkowane na cel
* Cele są paliwem
* Musisz wyznaczyć efektywne cele
* Poziomy realizacji celów
* Po co mieliby Cię słuchać?
* Określanie celów szkolenia na piśmie
* Zalety wyznaczania celów
* ROZDZIAŁ 4: JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PREZENTACJI?
* Prakseologiczna zasada preparacji działania
* Po co się przygotowywać?
* Aranżacja miejsca (sali) — jak je zorganizować?
* Dostępność urządzeń technicznych
* Idealne środowisko do nauki
* Warunki dobrego szkolenia
* Przygotowywanie treści prezentacji biznesowej
* Tytuł prezentacji
* Gromadzenie materiału
* Jak przygotować ogólny plan prezentacji?
* Umiejętność znajdowania wspólnego języka
* Pomysły z życia codziennego
* Unikaj przegadania
* Dostosuj się do czasu
* Rozplanowanie
* Zbierz swoje argumenty
* Scenariusz
* Zapisz to, co chcesz przekazać, albo słuchacze spiszą Cię na straty
* Dyscyplina
* Scenariusz w podpunktach
* Krótko
* Przyswajanie treści
* Unikaj żargonu
* Nie strasz książką zamówień
* Czas ujawnić produkt
* Najlepiej na miejscu
* Proś o krytykę
* Oddech
* Ćwiczenia wspomagające oddech
* Wymowa
* Doskonalenie umiejętności precyzyjnego wyrażania myśli
* Struktura prezentacji
* Co chcesz osiągnąć?
* Co interesuje słuchaczy?
* Co Ty sam chcesz osiągnąć?
* Cel słuchaczy
* Jak przygotować się na nieprzewidywalne?
* Trudne sytuacje
* Pozytywne i negatywne zachowania uczestników prezentacji
* ROZDZIAŁ 5: DOSKONAŁA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
* Komunikacja, a nie publiczne przemawianie
* Rola komunikacji interpersonalnej w sprzedaży
* Komunikacja interpersonalna
* Rodzaje wypowiedzi (komunikacja werbalna)
* Porozumiewanie się jest procesem dwupoziomowym
* Jak są wysyłane przekazy o relacji?
* Charakterystyczne wzorce zachowań niewerbalnych
* Zachowania „ciepłe”
* Zachowania „zimne”
* Osoba dominująca
* Oznaki kłamstwa i nieszczerości
* Zasady profesjonalnej komunikacji
* Zasada kompletności
* Zasada zwięzłości
* Zasada precyzji
* Zasada klarowności
* Łańcuch logiczny przesyłu informacji
* Etapy procesu komunikacji
* Zachowania nadawcy, które utrudniają efektywną komunikację
* Aktywne słuchanie
* Jak słuchać?
* Techniki wspomagające dobre słuchanie
* Przykazania dobrego słuchacza
* Reguły dobrego słuchania
* Jak mówić?
* Granice psychologiczne
* Komunikacja niewerbalna — jak wykorzystać własne ciało
* Praktyczne zasady komunikacji z audytorium
* ROZDZIAŁ 6: PERSWAZYJNY JĘZYK
* Słowny przekaz bezpośredni
* Siła żywego słowa
* Jak kreować obrazy słowami i modelować emocje zakupu?
* ROZDZIAŁ 7: KSZTAŁTOWANIE POSTAW, PRZEKONAŃ I POGLĄDÓW
* Postawy
* Przekonania i poglądy
* Zmiany postaw, przekonań i poglądów
* ROZDZIAŁ 8: POZNAJ SWOICH POTENCJALNYCH KLIENTÓW
* Pamiętaj, do kogo mówisz
* Co musisz ponadto wiedzieć o słuchaczach?
* Przewodnik po żargonie
* Ogólne prawa psychologiczne dotyczące natury ludzkiej
* Wnioski
* Postulaty
* Typy osobowości potencjalnych klientów
* Klient nastawiony na inicjatywę własną — lider
* Klient nastawiony na informacje szczegółowe — perfekcjonista
* Klient nastawiony na informacje ogólne
* Klient zorientowany na zagrożenia
* Klient nastawiony na cel — „samoświadomy”
* Klient nastawiony na ludzi
* Klient nastawiony na korzyść
* Klient pasywny
* Klient nastawiony na zewnętrzny autorytet
* Klient nastawiony na wewnętrzny autorytet
* Klient „przyjaciel/rozjemca”
* Klient „doradca/entuzjasta”
* Klient „analityk/szef”
* Klient „pragmatyk/bokser”
* ROZDZIAŁ 9: TWÓJ WYGLĄD JEST KLUCZOWY
* Nienaganny wygląd
* Być dobrze ubranym oznacza być stosownie ubranym
* ROZDZIAŁ 10: JAK PROJEKTOWAĆ WIZUALNE ŚRODKI DYDAKTYCZNE
* Wizualne środki dydaktyczne
* Dlaczego zaplanowana prezentacja multimedialna?
* Funkcja informacyjna i dydaktyczna komunikatów graficznych
* Rodzaje komunikatów
* Jednolitość w doborze ilustracji
* Wizualizacja treści prezentacji
* Poziomy myślenia w toku prezentacji
* Założenia szczegółowe konstruowania komunikatów graficznych
* Założenie 1
* Założenie 2
* Założenie 3
* Założenie 4
* Założenie 5
* Założenie 6
* Założenie 7
* Założenie 8
* Założenie 9
* Założenie 10
* Założenie 11
* Założenie 12
* Założenie 13
* Założenie 14
* Założenie 15
* Po ograniczeniach poznać mistrza
* Wizualizacja korzyści
* Prawdziwe obrazy
* Sporządź dobre materiały reklamowe
* Zalety i korzyści zaplanowanej prezentacji
* ROZDZIAŁ 11: PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE
* Ustalenia terminologiczne
* Wpływ stresu na funkcjonowanie prezentera
* Zdolność do radzenia sobie ze stresem
* Zrelaksować się możemy również domowymi sposobami
* Jak zachować płynność wypowiedzi w sytuacji, kiedy niespodziewanie pojawi się
pustka w głowie?
* Bardziej szkodzą niż pomagają
* Poradnik antystresowy
* ROZDZIAŁ 12: INSPIRUJĄCY WSTĘP PREZENTACJI BIZNESOWEJ
* Struktura wstępu i jego zasadnicze cele
* Błędy podczas wstępu
* Jaki powinien być dobry wstęp?
* Przedstawienie trwa — cisza!
* Zalety milczenia
* Radosne powitanie
* Przyznaj się do stresu
* Przedstaw sprawy organizacyjne
* Zdefiniuj i przedstaw główne przesłanie
* Autoprezentacja
* Zawarcie kontraktu szkoleniowego, czyli przełamywanie lodów
* Technika prezentacji firmy
* Rozpoznawanie nastawienia uczestników prezentacji
* Dostrojenie się
* Zdefiniuj swój stan emocjonalny
* Humor
* Analogia
* Głos autorytetu
* Opowiedz historyjkę, anegdotę, a może bajkę lub przypowieść
* Budowanie zrozumienia
* Deklaracja tolerancji
* Wyszukaj ludzi odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji
* Kontakt wzrokowy — żywa komunikacja
* Metoda „latarni morskiej”
* ROZDZIAŁ 13: JAK PRZYCIĄGNĄĆ UWAGĘ AUDYTORIUM?
* Kiedy ludzie uczą się najchętniej?
* Kontakt z potencjalnymi klientami
* Uwzględnij chwiejność uwagi
* Bądź naturalny
* Zachowaj spójność
* Zaangażowana i zainteresowana publiczność
* Co jest najważniejsze?
* Otwórz swoje serce
* Pięć sposobów stymulowania słuchaczy
* Kontakt z publicznością
* Nie naśladuj innych
* Każda prezentacja jest występem
* Jak przyciągnąć uwagę audytorium?
* Kontakt z publicznością
* Pozwól słuchaczom działać
* Zadawaj pytania
* Postaw się w położeniu innych
* Poproś kogoś do siebie
* Poziomy myślenia w toku prezentacji
* Kropka nad „i”, czyli jak zrobić doskonałe wrażenie
* Powtarzaj
* Personalizuj
* Demonstruj
* Zrób coś nieoczekiwanego
* Mów obrazami
* Jak wykorzystać własny głos, aby zwiększyć siłę wypowiedzi?
* Emisja głosu
* Wysokość głosu
* Intonacja
* Szczerość i entuzjazm
* Tempo wypowiedzi
* Prawidłowy oddech
* Wymowa
* Uważaj na ograniczenia prędkości
* Barwne opisy
* ROZDZIAŁ 14: INTERAKCJA Z AUDYTORIUM
* Posługiwanie się pytaniami zawsze prowadzi do sprzedaży
* Zręcznie pytaj, zamiast wydawać rozkazy
* Korzyści wynikające z zadawania pytań
* Umowa o prawie do zadawania pytań
* Jak zadawać pytania?
* Przykłady pytań otwierających
* Praca
* System wartości
* Zainteresowania, hobby
* Urlop
* Miejsce zamieszkania
* Rodzina
* Zwierzę w domu
* Zieleń
* Samochód
* Inne
* Uważnie słuchaj
* Poziomy słuchania
* Jak być dobrym słuchaczem?
* Przeszkody w słuchaniu
* Techniki przezwyciężania przeszkód w słuchaniu
* Ludzie pragną, aby ktoś słuchał ich naprawdę
* ROZDZIAŁ 15: BLOK GŁÓWNY — ROZWINIĘCIE MYŚLI
* Struktura i zasadnicze cele
* Zasada 3 x O
* Zasada 3 x P
* Niech produkt będzie gwiazdą
* Co powinno charakteryzować blok główny?
* Co zatem warto robić?
* Sposoby przedstawiania treści prezentacji, czyli wzorce organizacyjne
* Retoryczne środki prezentacji
* Techniki komunikacji
* Zrozumiale sformułowany komunikat
* Zdolność przekonywania
* Jak pozyskać słuchaczy nastawionych z góry sceptycznie do mówcy i do tematu?
* Naturalna pewność mówcy podczas wystąpienia
* ROZDZIAŁ 16: PORYWAJĄCE ZAKOŃCZENIE
* Jak zakończyć?
* Nie znikaj po zakończeniu prezentacji
* ROZDZIAŁ 17: INDYWIDUALNA PREZENTACJA PRODUKTU
* Analiza Potrzeb Indywidualnych
* Odgadywanie myśli czy gruntowna analiza?
* Czym jest Analiza Potrzeb Indywidualnych?
* Zanim wypiszesz receptę, postaw diagnozę
* Prezentacja doskonała
* Ważny wstęp
* Przypomnienie zidentyfikowanego katalogu potrzeb
* Pytanie o zmiany zaistniałe od czasu ostatniego spotkania
* Przypomnij szereg rangowy — priorytety
* Uświadomienie znaczenie problemu
* Ukierunkowanie na poszukiwanie rozwiązania poprzez zaangażowanie procesów
myślowych Twojego rozmówcy
* Zdefiniuj swój stan emocjonalny
* Deklaracja pomocy
* Rozwiązanie problemu. Graficzny opis cech produktu, czyli jak to działa?
* Niech produkt będzie gwiazdą. Prezentacja najważniejszych zalet
* Kwalifikacja, czyli diagnoza świadomości korzyści z posiadania produktu i jego
zdolności zaspokajania potrzeb
* By zdobyć klucz do skarbca — użyj techniki „przejściowego wycofania”
* ROZDZIAŁ 18: PODSUMOWANIE
* Wymagania szkoleniowe
* Ocena prezentacji
* Ocena przebiegu prezentacji
* LITERATURA
* ANEKS
* Treść Kontraktu Szkoleniowego
* Ustalenia terminologiczne
* Co to jest szkolenie?
* Założenia wstępne
* Przygotowanie do szkolenia
* Proces kształtowania umiejętności
* Zasady szczegółowe — postanowienia
* Zmień strategię działania!!!
* Bardzo nieprzyzwoite i bardzo pomocne prawa psychologiczne dotyczące natury
ludzkiej
* Nie krytykuj, nie potępiaj, nie pouczaj
* Przestrogi
* Ćwiczenie czyni mistrza
* Przykazania prezentera
* Dekalog nudziarza
* Dekalog uczestnika prezentacji


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Skuteczne Prezentacje Biznesowe  Jan Batorski

Skuteczne Prezentacje Biznesowe

» Ilość stron: 335
» Format publikacji: PDF
Cena:   24,90 zł
» Pozostałe ebooki