eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Rada Pracowników W Firmie


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Rada Pracowników W Firmie"* I. Wprowadzenie
* II. Jak ustalić, czy pracodawca ma obowiązek stosować przepisy ustawy?
* 1. Ustalanie liczby zatrudnionych pracowników
* 2. Pracodawcy, u których obowiązki w zakresie informacji i konsultacji
* 3. Porozumienie o „niestosowaniu ustawy”
* II. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe
* 1. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach
* 2. Wystąpienie pracowników o zorganizowanie wyborów do rady pracowników
* 3. Wyznaczenie terminu wyborów do rady pracowników i powiadomienie załogi
* 4. Zgłaszanie kandydatów do rady pracowników
* 5. Ustalenie regulaminu komisji wyborczej i przekazanie go pracownikom
* 6. Przeprowadzenie wyborów
* 7. Ustalenie wyników wyborów
* 8. Zwołanie pierwszego zebrania rady pracowników
* 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających
* 10. Zorganizowanie wyborów członków kolejnej rady
* 11. Powiadomienie ministra
* IV. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe
* 1. Wybór członków rady pracowników przez związki zawodowe
* 2. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach w przypadku braku porozumienia pomiędzy związkami
* 3. Przeprowadzenie wyborów do rady pracowników
* 4. Powiadomienie ministra
* V. Zasady ochrony szczególnej członków rad pracowników
* VI. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji
* 1. Sposób konsultacji i informowania pracowników o sprawach firmy
* 2. Ochrona danych i tajemnic pracodawcy
* VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
* VII. Wzory dokumentów
* A. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach (związki zawodowe)
* B. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach (brak związków zawodowych)
* C. Wniosek o przeprowadzenie wyborów do rady pracowników
* D. Powiadomienie o terminie wyborów i zgłaszania kandydatów do rady pracowników
* E. Zgłoszenie kandydata do wyborów na członka rady pracowników
* F. Regulamin komisji wyborczej ds. wyboru członków rady pracowników
* G. Lista pracowników posiadających bierne prawo wyborcze do rady pracowników
* H. Karta do głosowania w wyborach na członków rady pracowników
* I. Porozumienie pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie powoływania i funkcjonowania rady pracowników
* J. Informacja o niezawarciu porozumienia przez zakładowe organizacje związkowe
* K. Powiadomienie o przeprowadzeniu dodatkowych wyborów do rady pracowników
* L. Informacja o zwołaniu pierwszego posiedzenia rady pracowników
* Ł. Protokół z posiedzenia rady pracowników
* M. Regulamin rady pracowników
* N. Wzór informacji o radzie pracowników
* O. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z członkiem rady pracowników
* P. Powiadomienie rady pracowników o sprawach niewymagających konsultacji
* R. Powiadomienie rady pracowników o sprawach wymagających konsultacji
* S. Wniosek o udostępnienie informacji radzie pracowników
* T. Wniosek o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Rada Pracowników W Firmie  Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski

Rada Pracowników W Firmie

» Ilość stron: 49
» Format publikacji: PDF
Cena:   47,58 zł
» Pozostałe ebooki