eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Program Rozwoju Firmy


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Program Rozwoju Firmy"# Wstęp
# Czy jesteś gotowy? Odpowiedzialność
# Podstawa
# Wizja
# Wizja przyszłości
# Elementy, które sprawią, że Twoja wizja będzie właściwa
# Najbliższe dziesięć lat
# Planowanie strategiczne
# Planowanie pokoleniowe
# Wizja nakreśla kierunek
# Umiejętność zastosowania formy opisowej
# Misja
# Po co istnieje Twoja firma?
# Jaki jest Twój życiowy cel? Jaki jest życiowy cel Twojej firmy?
# Im krócej, tym lepiej
# Misja określa, kim jesteś — bądź konkretny
# Nadrzędna Ideologia
# Nadrzędne wartości
# Nadrzędna Ideologia mówi o tym, co zrobisz w wątpliwych sytuacjach
# Zastosowanie Nadrzędnej Ideologii w firmie
# Wizja, Misja i ideologia to części jednej całości
# Ludzie
# Co stanowi o wartości firmy?
# Jak dobierać odpowiednich ludzi
# Nadrzędne reguły doboru ludzi
# Gdzie szukać właściwych osób i jak rozpoznać tych najlepszych?
# Zatrudniaj wtedy, kiedy trafisz na dobrych ludzi
# Zatrudniaj lepszych od siebie
# Systemy motywacyjne, zasady wynagradzania
# Ludzie i pieniądze
# Szczeble kariery i awansu
# Prawda i lojalność — klucze do ludzkich serc
# Jak rozstawać się ze współpracownikami
# Cele
# Umiejętność wyznaczania celów w organizacji
# Poziomy kompetencji w aspekcie wyznaczonych celów
# Swoboda w wyznaczaniu celów przez poszczególne szczeble kompetencji
# Jedność w organizacji
# Przywódca
# Rola przywódcy w organizacji
# Utrzymanie atmosfery prawdy
# Ryba psuje się od głowy
# Przywództwo to odpowiedzialność
# Umiejętność oceny ludzkich charakterów
# Cechy przywódcy
# Rola kształcenia liderów
# Organizacja czasu i pracy
# Procesy zachodzące w firmie
# Procesy strategiczne
# Graficzny zapis procesów
# Procesy standardowe
# Procesy pomocnicze
# Ludzie i procesy
# Znaczenie odpowiedzialności każdego zadania
# Przypisanie odpowiedzialności do konkretnych osób
# Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za procesy
# Czas i jego wykorzystanie
# Wszystkie firmy mają tyle samo czasu
# Godziny pracy, nadgodziny, skutki przeciążenia
# Planowanie i przewidywanie czasu trwania procesów i czynności
# Sposoby na wykorzystanie każdej chwili (co robić…)
# Liczy się efektywny czas poświęcony zadaniu, czyli „skuteczna szybkość”
# Planowanie rytmu pracy
# Znajomość własnego ciała
# Świadome przerwy i wypoczynek
# Dotrzymywanie terminów i ustaleń
# Przyczyny i skutki złego planowania
# Pracuj nad ustanowieniem własnej kultury organizacyjnej
# Prowadzenie księgowości i finansów
# Kiedy w firmie powinien powstać dział księgowości i finansów
# Orientacja na klienta
# Wszystko, co robimy, jest dla ludzi
# Dlaczego klient jest najważniejszy?
# Świadomość potrzeby klienta — na co zwracać uwagę?
# Każdy z nas jest klientem — czyli umiejętność wykorzystania empatii
# Strategiczne miejsca mające wpływ na klienta
# Pierwszy kontakt
# Dostarczenie tego, czego chce klient
# Sytuacje konfliktowe
# Podtrzymywanie więzi z nabywcą
# Ankiety i badania rynku
# Zwracaj uwagę na to, co mówią klienci
# Pytaj i słuchaj
# Stwórz klimat sprzyjający temu, żeby klient chciał się wypowiedzieć
# Stosuj ankiety
# Wzmacniaj to, co jest dobre, poprawiaj to, co nie działa najlepiej
# Staraj się dostosować własną kulturę organizacyjną do potrzeb klientów
# Bądź naturalny i zgodny ze sobą
# Współpracuj z firmą klienta
# Zaproponuj więcej, niż od Ciebie oczekują
# Bądź szczególnie „silny” w „słabych” miejscach
# Newralgiczne miejsca w kontakcie z klientem
# Reklamacje
# Czas obsługi
# Termin dostawy
# Znajdź słabe miejsca swojej branży i stań się w nich najlepszy
# Imprezy integracyjne dla klientów
# Rozwój, Innowacyjność, Podnoszenie kwalifikacji, Szkolenia
# Kto stoi w miejscu, ten się cofa
# Tylko ciągły rozwój zapewni Ci bezpieczeństwo
# Rozwój w organizacji jako kwestia nadrzędna
# Kontrola i analiza — czyli podnoszenie jakości
# Innowacja — wprowadzanie nowości
# Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie
# Przystosowanie się do zmian
# Innowacyjność jako element kultury firmy
# Systematyczność i stabilne tempo innowacji
# Efekt destabilizacji innowacyjnej
# Zmiana struktur organizacyjnych
# Przekształcanie, łączenie, dywersyfikacja
# Powiększanie i rozbudowywanie firmy
# Powstawanie nowych oddziałów
# Dobre momenty na tworzenie nowych oddziałów
# Tworzenie sieci globalnych
# Sposoby podnoszenia kwalifikacji
# Samodoskonalenie
# Uczenie się na błędach
# Słuchanie tego, co mówią klienci
# Spotkania wewnętrzne w firmie
# Nauczanie indywidualne
# Szkolenia jako narzędzie rozwoju firmy
# Zasadność szkoleń
# Wybór odpowiedniego programu
# Rodzaje szkoleń
# Szkolenia zewnętrzne
# Szkolenia wewnętrzne
# Osoby prowadzące szkolenia
# Wewnętrzna polityka szkolenia
# Organizacja „ucząca się”
# Dobre firmy ciągle się uczą
# Zaprzestanie nauki jest wyrazem braku pokory
# Metamarketing i Metareklama
# Czym jest marketing?
# Definicja marketingu
# Cele marketingu
# Działania marketingowe
# Wady przestarzałych działań marketingowych
# Nowy metamarketing
# Dobry produkt, usługa
# Uczciwa cena
# Nowe zasady metamarketingowe
# Szczerość, pewność, odwaga
# Nie możesz zostać skrzywdzony
# Przeszkody nie istnieją po to, by je pokonywać, ale powstają po to, żeby szukać innych rozwiązań
# Sukces to tylko kwestia czasu
# Liczy się wspólne zadowolenie
# Działania metamarketingowe na zewnątrz
# Oferty handlowe
# Działania marketingowe
# Rozmowy z klientami
# Nowa metareklama
# Metamarketing umożliwia zastosowanie metareklamy
# Zasady metareklamy
# Dlaczego i kiedy metareklama jest skuteczna?
# Reklama dźwignią handlu
# Analiza dotychczasowych działań
# Powrót do źródeł — o czym zapomnieliśmy
# Dlaczego określone działania były nieskuteczne — jakie płyną z tego wnioski?
# Dostosowanie ilości i jakości reklamy do potrzeb firmy
# Reklama jest potrzebna — praca nad marką
# Różnice pomiędzy kreowaniem marki a informacją dla klienta
# Komunikacja i stosunki wewnątrz organizacji
# Firma powinna być jak jeden organizm
# Zalety działania w grupie
# Jedność tworzy siłę
# Całość to suma części
# Przepływ informacji
# Komunikacja
# Wszyscy zawsze powinni mieć możliwość wypowiedzenia się
# Motywuj do zgłaszania wniosków innowacyjnych
# Obieg dokumentów
# Jasność i czytelność zapisów i instrukcji
# Spotkania i narady firmowe
# Narady firmowe planowane
# Spotkania spontaniczne
# Walka o laury
# Wyścig szczurów
# Największe sukcesy osiągasz wtedy, kiedy nie dbasz o to, kto dostanie medal
# Systemy nagradzania i motywacji
# Wszyscy gramy do jednej bramki
# Rola liderów
# Liczy się wspólne dobro
# Umiejętność radzenia sobie z gwiazdami
# Rodzime gwiazdy
# Nabytki transferowe
# Postępowanie z gwiazdami
# Reguły gry
# Zasady skutecznej komunikacji
# Chęć wzajemnego zrozumienia
# Atmosfera szczerości i otwartości
# „Skrzynka w kolorze purpury”
# Informuj o tym, co się będzie działo
# Spotkania nieformalne
# Imprezy firmowe
# Wspólne spędzanie czasu
# „Dobra” atmosfera — czyli tworzenie więzi
# Otoczenie, konkurencja, dostawcy
# Rola przedsiębiorstwa w życiu społecznym
# Uczestnictwo w życiu społecznym
# Wspieranie inicjatyw lokalnych
# Działalność charytatywna
# Inicjatywa społeczna — formą reklamy
# Prestiż i wizerunek firmy
# Wygląd zewnętrzny firmy
# Firma w środku
# Dbałość o szczegóły
# Reprezentacja na zewnątrz
# Ludzie
# Materiały firmowe
# Pierwszy kontakt — sekretariat, telefon
# Współzawodnictwo i konkurencja
# Zalety posiadania konkurencji
# Motywacja do działania
# Ciągła potrzeba stawania się lepszym
# Szacunek do „rywali”
# Dlaczego konkurencji należy się szacunek?
# Grać należy czysto
# Współdziałanie w kategorii wygrany/wygrana
# Nikt nie jest w stanie obsłużyć całego rynku
# We wszystkim potrzebny jest umiar
# Szukaj swojej niszy rynkowej
# Rola i znaczenie dostawców
# Kim jest dostawca?
# Zacieśnianie więzów z dostawcą
# Wspólne inicjatywy
# Analiza i selekcja dostawców
# Polityka utrzymania długoterminowych więzi
# Narzędzia wspomagające — systemy, technologie, rozwiązania
# Znaczenie systemów w działalności firmy
# Systemy organizacyjne
# Systemy przepływu informacji
# Komunikacja międzyludzka
# Wykorzystanie techniki w systemach przepływu informacji
# Dąż do zautomatyzowania wszystkich możliwych części procesów
# Rozwój technologii czynnikiem umożliwiającym ekspansję i innowację
# Krótki rys historyczny
# Rozwój technologii do XV w.
# Rozwój technologii między XV a XX w.
# Potencjalna przyszłość
# Zastosowanie i wykorzystanie technologii w firmie
# Technologie przemysłowe
# Komputeryzacja
# Technologie filozoficzno-koncepcyjne
# Nowe metody zarządzania
# Futurystyczne koncepcje prowadzenia biznesu
# Alternatywne i niestandardowe rozwiązania
# Szukaj i łącz to, co działa
# Eksperymentuj
# Skuteczne jest to, co działa w Twoim przypadku.
# Złote zasady biznesu
# To, co dajesz, to wraca
# Wszyscy muszą zarobić
# Dbaj o łańcuch pokarmowy
# Reinwestycja w firmę
# Pieniądz musi pracować
# Koncentruj się na tym, co jest ważne
# Zawsze patrz z perspektywy całości
# Koncentracja na wybranym sektorze
# Ważniejsza od szybkości jest jakość
# Podstawy to fundamenty
# Zawsze jest wystarczająca ilość czasu
# Najpierw myśl, później działaj
# Zaufaj sobie
# Zamiast zakończenia
# Nota od autora


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Program Rozwoju Firmy  Marek Zabiciel

Program Rozwoju Firmy

» Ilość stron: 442
» Format publikacji: PDF
Cena:   24,90 zł
» Pozostałe ebooki