eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Nawiązanie Stosunku Pracy


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Nawiązanie Stosunku Pracy"* I. Stosunek pracy
* II. Strony stosunku pracy
* 1. Pracodawca
* a) Pracodawca – osoba prawna
* b) Pracodawca – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
* c) Pracodawca – osoba fizyczna
* 2. Pracownik
* a) Uwagi ogólne
* b) Pracownik – współmałżonek
* c) Pracownik – wspólnik spółki
* d) Zdolność do bycia pracownikiem
* III. Przyjęcie pracownika do pracy
* 1. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu
* 2. Obowiązek złożenia dokumentów przez kandydata do pracy
* 3. Sprawdzenie niekaralności pracownika
* 4. Wstępne badania lekarskie
* 5. Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy oraz informacjami dotyczącymi tajemnicy
* 6. Zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami dotyczącymi bhp
* 7. Zawiadomienie komornika
* IV. Obowiązki pracodawcy względem innych podmiotów
* V. Umowa o pracę
* 1. Rodzaje umów o pracę
* a) Umowa na czas nieokreślony
* b) Umowa na czas określony
* c) Umowa na czas zastępstwa
* d) Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
* e) Umowa na okres próbny
* 2. Sposoby i formy zawierania umów
* a) Nawiązanie stosunku pracy w sposób dorozumiany
* b) Forma zawarcia umowy
* 3. Treść umowy o pracę
* a) Strony umowy
* b) Rodzaj umowy
* c) Rodzaj umówionej pracy
* d) Ustalanie zakresu czynności pracownika
* e) Miejsce wykonywania pracy
* f) Termin rozpoczęcia pracy
* g) Wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
* h) Wymiar czasu pracy
* i) Inne warunki zatrudnienia
* j) Niepełny wymiar czasu pracy
* 4. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy
* a) Powołanie
* b) Mianowanie
* c) Wybór
* d) Spółdzielcza umowa o pracę
* 5. Umowa o pracę – wzór
* VI. Podstawy prawne


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Nawiązanie Stosunku Pracy  Przemysław Ciszek

Nawiązanie Stosunku Pracy

» Ilość stron: 41
» Format publikacji: PDF
Cena:   36,60 zł
» Pozostałe ebooki