eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Dotacje, Fundusze I Granty


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Dotacje, Fundusze I Granty"* WPROWADZENIE
* W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POZYSKAĆ PIENIĄDZE
* ZREALIZUJMY NASZE MARZENIA
* NAUCZMY SIĘ JĘZYKA GRANTODAWCÓW
* CO TO JEST PROJEKT?
* POZNAJMY PSYCHOLOGIĘ GRANTODAWCY
* KORZYSTAJMY Z DOŚWIADCZEŃ KONKURENCJI
* JAK NAZWAĆ NASZ PROJEKT?
* WYZNACZMY CELE OGÓLNE (NADRZĘDNE) NASZEGO PROJEKTU
* OKREŚLMY CELE PODRZĘDNE (TAKTYCZNE) NASZEGO PROJEKTU
* WYZNACZMY CELE OPERACYJNE NASZEGO PROJEKTU
* OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU
* JAKIE POWINNY BYĆ REZULTATY REALIZACJI NASZEGO PROJEKTU?
* REZULTATY TWARDE I MIĘKKIE
* CZEMU SŁUŻĄ WSKAŹNIKI REZULTATÓW PROJEKTU?
* PLANOWANIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
* PROJEKT POWINIEN BYĆ INNOWACYJNY I POSIADAĆ WARTOŚĆ DODANĄ
* JAKIE WYDATKI I W JAKIM ZAKRESIE POKRYJE GRANTODAWCA?
* WKŁAD WŁASNY W REALIZACJĘ PROJEKTU
* FINANSOWY OPIS PROJEKTU, CZYLI JEGO BUDŻET
* PRACOWNICY W PROJEKCIE
* UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
* POZYSKIWANIE SPONSORÓW INSTYTUCJONALNYCH WSPÓŁFINANSUJĄCYCH PROJEKT
* POZYSKIWANIE SPONSORÓW INDYWIDUALNYCH
* PATRONAT I PARTNERSTWO W PROJEKCIE
* PLANOWANIE KONTYNUACJI NASZEGO PROJEKTU
* W JAKI SPOSÓB OCENIANY BĘDZIE NASZ PROJEKT?
* SKĄD POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ NASZYCH PROJEKTÓW?
* Programy operacyjne finansowane z funduszy strukturalnych UE
* Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
* Program operacyjny „Kapitał Ludzki”
* Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”
* Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”
* Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
* Regionalne programy operacyjne
* Programy dotacyjne Unii Europejskiej
* Program „Młodzież w Działaniu 2007–2013”
* Program „Leonardo da Vinci”
* Program „Europa dla Obywateli”
* Program „Daphne III”
* Program „Kultura 2007–2013”
* Dotacje organów rządowych i innych instytucji publicznych
* Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
* Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008
* Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
* Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
* Fundacja EkoFundusz
* Dotacje instytucji zagranicznych przeznaczone dla wnioskodawców polskich
* Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
* Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
* Program Stypendialny Fulbrighta
* Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
* Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce
* Dotacje organizacji pozarządowych działających na terenie Polski
* Fundacja Kronenberga
* Fundacja im. Stefana Batorego
* Fundacja Konrada Adenauera
* Fundacja Ronalda McDonalda
* Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
* Międzynarodowe dotacje światowych grantodawców
* Westminsterska Fundacja na rzecz Demokracji w Londynie
* Fundacja Honda
* National Space Grant Foundation w USA
* Międzynarodowa Fundacja Muzyki i Sztuki w Lichtensteinie
* Międzynarodowa Fundacja Weatherby w USA
* Fundacja Grahama w USA
* Fundacja Firmy Mattel dla Dzieci
* GŁÓWNE PRZYCZYNY ODRZUCENIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ PROJEKTU
* GŁÓWNE PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
* ZAKOŃCZENIE


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Dotacje, Fundusze I Granty  Robert Barański

Dotacje, Fundusze I Granty

» Ilość stron: 157
» Format publikacji: PDF
Cena:   19,97 zł
» Pozostałe ebooki