eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

Programuję W Delphi I C++ Builder


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Programuję W Delphi I C++ Builder"* WSTĘP
* ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA
* Świat algorytmów
* Metody prezentacji algorytmów
* Algorytm liniowy a algorytm z rozgałęzieniami
* Pseudojęzyk
* Na czym polega pisanie programów
* Programowanie strukturalne
* Programowanie obiektowe.
* Język programowania Pascal - rys historyczny
* Język programowania Delphi – programowanie wizualne
* Języki programowania C/C++ - rys historyczny
* C++ Builder – programowanie wizualne
* Programowanie zdarzeniowe
* Warto zapamiętać
* ROZDZIAŁ 2. TWORZYMY PIERWSZY PROGRAM
* Rozszerzenia plików w Delphi i C++ Builder
* Mój pierwszy program
* Projekt
* Tworzymy prostą aplikację
* Menu główne i paski narzędzi
* Paleta komponentów
* Tworzymy nasz pierwszy program
* Program i jego struktura
* Moduły w Delphi
* Preprocesor
* Dyrektywa #include
* Dyrektywa #pragma
* Moduły w C++ Builder
* Tworzymy drugi program
* Komentarze
* Tworzenie nowych programów i zapisywanie ich na dysku
* Wprowadzanie programu źródłowego z dysku do edytora kodu źródłowego
* Kończenie pracy w środowisku Delphi (lub C++ Builder)
* Warto zapamiętać
* ROZDZIAŁ 3. DEKLARACJA STAŁYCH I ZMIENNYCH W PROGRAMIE
* Identyfikatory
* Deklarujemy stałe w programie
* Deklarujemy zmienne w programie
* Słowa kluczowe
* Nadawanie zmiennym wartości
* Warto zapamiętać
* ROZDZIAŁ 4. OPERACJE WEJŚCIA/WYJŚCIA – CZĘŚĆ I
* Standardowe operacje wejścia/wyjścia
* Obsługa sytuacji wyjątkowych
* Warto zapamiętać
* ROZDZIAŁ 5. PROSTE OPERACJE ARYTMETYCZNE
* Podstawowe operatory arytmetyczne
* Warto zapamiętać
* ROZDZIAŁ 6. PODEJMUJEMY DECYZJE W PROGRAMIE
* Podstawowe operatory relacji
* Instrukcje warunkowe
* Instrukcja warunkowa if
* Operatory logiczne koniunkcji AND i alternatywy OR
* Instrukcje wyboru
* Pierwszy większy program
* Warto zapamiętać
* ROZDZIAŁ 7. ITERACJE
* Instrukcje iteracyjne
* Instrukcja for
* Jak działa pętla for?
* Operatory inkrementacji i dekrementacji
* Poznajemy operator modulo
* Poznajemy operator negacji
* Zmiana przyrostu zmiennej sterującej pętlą
* Liczby Fibonacciego
* Analizujemy pozostałe instrukcje iteracyjne
* Instrukcja iteracyjna repeat (Delphi)
* Instrukcja iteracyjna do ... while (C++ Builder)
* Schemat Hornera
* Algorytm Euklidesa
* Instrukcja iteracyjna while (Delphi)
* Instrukcja iteracyjna while (C++ Builder)
* Priorytety poznanych operatorów
* Typ wyliczeniowy
* Warto zapamiętać
* ZAPROSZENIE DO II CZĘŚCI KSIĄŻKI
* DODATEK
* D1. Formatowanie łańcuchów tekstowych
* D2. Wybrane systemowe procedury i funkcje
* konwersji typu w Delphi i C++ Builder
* D3. Wyświetlanie komunikatów


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - Programuję W Delphi I C++ Builder  Mirosław J. Kubiak

Programuję W Delphi I C++ Builder

» Ilość stron: 244
» Format publikacji: PDF
Cena:   24,90 zł
» Pozostałe ebooki