eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna 

C++ Dla Początkujących


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"C++ Dla Początkujących"# 1. Wstęp / 5-7
# 2. Środowisko pracy / 8
# 1. Czym jest kompilator / 8-9
# 2. Wybór programu / 9-10
# 3. Instalacja programu / 10-15
# 4. Korzystanie z programu Dev-C++ / 15-21
# 5. Omówienie najważniejszych funkcji programu / 22-24
# 6. Wybrane skróty klawiszowe w Dev-C++ / 24-25
# 3. Instrukcje podstawowe / 26
# 1. Pierwszy program / 26-29
# 2. Formatowanie tekstu / 29-32
# 3. Działania na liczbach / 32-36
# 4. Typy zmiennych, konwersja i zaokrąglenie / 36-38
# 5. Kod ASCII / 39-40
# 6. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wysokości w stopach na metry / 41
# 7. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni
# / 42
# 8. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni (dokładniejszy) / 43-44
# 4. Pętle, wyróżnienia warunkowe / 45
# 1. Instrukcja warunkowa „if”, zakres ważności zmiennych / 45-48
# 2. Instrukcja warunkowa „while” / 49-50
# 3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy i iloczynu wprowadzonych przez użytkownika liczb / 51-52
# 4. Zastosowanie praktyczne: ustalanie najmniejszej i największej liczby spośród wprowadzanych / 52-53
# 5. Instrukcja warunkowa „do while” / 54-55
# 6. Instrukcja warunkowa „for” / 56-57
# 7. Zastosowanie praktyczne: obliczanie silni podanej liczby / 58-59
# 8. Zastosowanie praktyczne: wypisanie piramidy z gwiazdek
# / 59-60
# 9. Instrukcja warunkowa „switch” / 60-62
# 10. Instrukcja „goto” / 63-64
# 5. Tablice / 65
# 1. Wczytywanie elementów do tablicy i ich wypisywanie / 65-68
# 2. Zastosowanie praktyczne: wypełnianie tablicy liczbami od 0 do 100, z krokiem co 10 / 68-69
# 3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy wszystkich elementów tablicy / 69-71
# 4. Tablica znakowa. Operator „sizeof” / 71-75
# 5. Zastosowanie praktyczne: wyszukiwanie najmniejszej liczby w tablicy / 75-77
# 6. Kopiowanie zawartości pierwszej tablicy do drugiej (pustej)
# / 77-78
# 7. Kopiowanie zawartości pierwszej tablicy na koniec drugiej
# / 78-79
# 8. Zastosowanie praktyczne: sprawdzanie czy dwie tablice są takie same / 80-82
# 9. Wyszukiwanie ciągu znaków w tablicy / 82-84
# 10. Zastosowanie praktyczne: sortowanie elementów tablicy
# / 85-86
# 6. Funkcje / 87
# 1. Ogólne wiadomości na temat funkcji / 87-91
# 2. Przekazywanie argumentów do funkcji przez wartość / 91-93
# 3. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie kolejnych liczb naturalnych z podanego przedziału / 93-94
# 4. Zastosowanie praktyczne: zwracanie wartości większej o 3 od wprowadzonej / 94-95
# 5. Instrukcja „switch” w funkcji / 96-98
# 6. Przeładowanie nazwy funkcji / 99-101
# 7. Funkcja z argumentami domniemanymi / 101-104
# 8. Funkcja „inline” / 104-106
# 9. Rekurencja: funkcja Fibonacciego / 106-108
# 10. Rekurencja: mnożenie / 108-109
# 11. Rekurencja: potęga / 109-110
# 12. Rekurencja: silnia / 111-112
# 7. Wskaźniki / 113
# 1. Ogólne wiadomości o wskaźnikach / 113-115
# 2. Zalety i wady wskaźników / 115-117
# 3. Zastosowanie praktyczne: wypełnianie tablicy liczbami parzystymi z przedziału od 0 do 28 / 118-119
# 4. Zastosowanie praktyczne: podnoszenie liczby do kwadratu
# / 120-121
# 5. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie podanego znaku podaną ilość razy / 121
# 6. Przekazywanie wyniku funkcji przez wskaźnik / 122-123
# 7. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawartości pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 124-126
# 8. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znaków pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 126-127
# 9. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawartości pierwszej tablicy na koniec drugiej / 127-128
# 10. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znaków pierwszej tablicy na koniec drugiej / 129-130
# 8. Programowanie obiektowe / 131
# 1. Klasy i obiekty / 131-135
# 2. Dane prywatne i publiczne klasy / 135-139
# 3. Metody klas – wprowadzenie / 139-142
# 4. Konstruktory i destruktory – wprowadzenie / 142-144
# 5. Konstruktor domniemany / 145-146
# 6. Konstruktor kopiujący / 147-148
# 7. Zastosowanie praktyczne: konstruktory / 149-151
# 9. Skorowidz / 152-153


Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


eBook - C++ Dla Początkujących  Wojciech Szymański

C++ Dla Początkujących

» Ilość stron: 153
» Format publikacji: PDF
Cena:   12,70 zł
» Pozostałe ebooki