eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

   

eBooki
ZłoteMyśli

   

eBooki
DobryEbook

   

Księgarnia
Helion

 

eBooki24.eu

eBooki -
elektroniczne książki.
Księgarnie internetowe.

 
» Strona główna               

Przedsiębiorca W Obliczu Kryzysu


SPIS TREŚCI EBOOKA:
"Przedsiębiorca W Obliczu Kryzysu"1. Wstęp / 5-6
2. Sposoby redukcji kosztów pracowniczych z wyłączeniem zwolnień / 7
1. 2.1. Porozumienie o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów prawa pracy lub warunków pracy i płacy / 7-11
2. 2.2. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy / 11
1. 2.2.1. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy w ogólności / 11-13
2. 2.2.2. Modyfikacje warunków wypowiedzenia warunków pracy i płacy w niektórych sytuacjach / 13-15
3. 2.3. Czy brak zamówień uzasadnia ograniczenie wynagrodzeń jak za czas przestoju? / 16-18
4. 2.4. Powierzenie wykonywania innej pracy / 18-19
3. Zwolnienia pracowników / 20
1. 3.1. Zwolnienia w ogólności / 20-22
1. 3.1.1. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę / 22
2. 3.1.2. Konsultacja związkowa / 23-24
3. 3.1.3. Podstawowe kategorie pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem / 24-28
2. 3.2. Specyfika zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników / 28
1. 3.2.1. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników w ogólności / 28-29
2. 3.2.2. Zwolnienia grupowe w trybie ustawy / 29-30
1. 3.2.2.1. Procedura poprzedzająca zwolnienia grupowe / 30-34
2. 3.2.2.2. Ułatwienia dla pracodawcy przy zwolnieniach grupowych / 34-35
3. 3.2.2.3. Obowiązki pracodawców związane ze zwolnieniami grupowymi / 35-38
3. 3.2.3. Zwolnienia indywidualne w trybie ustawy / 38-39
3. 3.3. Wybrane problemy praktyczne związane z prawem zwalnianych pracowników do niektórych świadczeń / 40
1. 3.3.1. Prawo do odprawy w razie zasądzenia odszkodowania dla pracownika z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę (lub też przywrócenia go do pracy) / 40-42
2. 3.3.2. Prawo pracownika do odprawy w razie cofnięcia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę (oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) / 42
4. Gdy pracownik próbuje uniknąć zwolnienia / 43
1. 4.1. Środki zaradcze przysługujące pracodawcy w przypadku powtarzającej się absencji pracownika w pracy / 43-44
2. 4.2. Środki zaradcze przysługujące pracodawcy w przypadku nadużywaniu przez pracownika urlopu na żądanie / 45-47
3. 4.3. Odmowa przyjęcia przez pracownika oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia / 47-48
5. Pracodawca w obliczu strajku pracowników / 49
1. 5.1. Spór zbiorowy / 49-50
2. 5.2. Rokowania / 50-51
3. 5.3. Mediacja / 51-54
4. 5.4. Strajk / 54-56
6. Przejście przedsiębiorstwa (zakładu pracy) na inny podmiot / 57-58
1. 6.1. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w ogólności / 58-59
2. 6.2. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a prawa i obowiązki wynikające z układu zbiorowego pracy / 59-61
3. 6.3. Kwestie proceduralne związane z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę / 61-62
7. Pracodawca w obliczu upadłości / 63
1. 7.1. Przyczyny ogłoszenia upadłości / 63-65
2. 7.2. Rozluźnienie ochrony trwałości stosunku pracy po ogłoszeniu upadłości przez pracodawcę lub w toku jego likwidacji / 66-68
3. 7.3. Pracodawca a wsparcie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / 68
1. 7.3.1. Niewypłacalność pracodawcy / 68-70
2. 7.3.2. Roszczenia pracowników podlegające zaspokojeniu z FGŚP / 70
3. 7.3.3. Rodzaje roszczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu z FGŚP / 71-72
4. 7.3.4. Procedura wypłaty środków / 72
5. 7.3.5. Zwrot świadczeń wydatkowych z FGŚP / 73-74
8. Od Autora / 75
9. Wzory pism / 76
1. 9.1. Porozumienie o zawieszeniu stosowania niektórych przepisów pracy (art. 91 Kodeksu pracy) / 76-77
2. 9.2. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę / 78-79
3. 9.3. Powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy / 80
4. 9.4. Wypowiedzenie umowy o pracę / 81
5. 9.5. Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę / 82-83Ściągnij DARMOWY fragment i pokaż znajomym !!!


» Autor: Karol Jokiel
» Ilość stron: 83
» Format publikacji: PDF


Cena:   47.00 zł
Zamów już teraz:
Zamów tego ebooka
LUB

Dowiedz się więcej o tej książce !
» Pozostałe ebooki